Rettferdighet på arbeidsplassen: hva det er og 9 måter å gå foran med et godt eksempel (2023)

Equity in the Workplace: What It Is and 9 Ways to Lead By Example (1)

Hopp til seksjon

  Suksessen til en arbeidsplass avhenger av en inkluderende og rettferdig opplevelse.

  For å gjøre det, må organisasjoner forstå hva som skal til for å skape en rettferdig arbeidsplass. Med mangfoldig talent fra alle forskjellige bakgrunner som utgjør dagens arbeidsplass, er det viktig for team å forstå hvordan man kan dyrke et arbeidsmiljø som lar alle teammedlemmer trives.

  Nesten80 % av arbeiderne rapporterer at de ønsker å jobbe for et selskap som verdsetter mangfold, rettferdighet, inkludering, og tilhørighet (DEIB). De siste par årene har fokus på en mer rettferdig arbeidsplass blitt viktigere for mange organisasjoner. Faktisk rapporterer 40 % av arbeiderne i undersøkelsen nevnt ovenfor at selskapet deres har gjort DEIB mer prioritert.

  Men å oppnå likestilling på arbeidsplassen er mer komplisert enn det ser ut til.Systemisk rasisme og implisitte skjevheterhindre rettferdig tilgang til muligheter for mange ulike ansatte. Og mens mange organisasjoner jobber med å skape mer mangfoldige team, sliter bedrifter fortsatt med å skape et inkluderende miljø.

  I dette innlegget lærer du hva som definerer rettferdighet på arbeidsplassen. Du vil også lære hvordan du fremmer et inkluderende miljø der alle ansatte kan nå sitt fulle potensial.

  Hva er rettferdighet på arbeidsplassen?

  Først, la oss starte med å definere hva vi mener med rettferdighet på arbeidsplassen.

  Hva er rettferdighet på arbeidsplassen?

  Likestilling på arbeidsplassen er ideen om at alle ansatte gis rettferdige og like muligheter basert på deres individuelle behov. Equity erkjenner at ikke alle ansatte gis de samme mulighetene og adresserer ubalansen mellom mulighetene som er tilgjengelige for dem.

  Likestilling på arbeidsplassen starter med å lukke rase- og kjønnsgap i ansattes lønn og avansement. Men egenkapital ser også på viktige initiativer - somubevisst skjevhetstrening- å eliminereimplisitt skjevhetsom påvirkeransattes ytelse.

  Vi har alle skjevheter som påvirker våre beslutninger, tankesett og atferd. Egenkapital anerkjenner denne sannheten og refererer til en fordeling eller allokering av disse ressursene eller mulighetene for å skape like konkurransevilkår.

  En fersk analyseav mangfoldet blant ledergruppene fant at selskaper med 30 prosent flere kvinnelige ledere hadde større sannsynlighet for å overgå selskaper der andelen kvinnelige ledere falt mellom 10 og 30 prosent.

  Hvorfor er likeverd på arbeidsplassen så viktig?

  Rettferdighet på arbeidsplassen avhenger av likhet, åpenhet og tilhørighet. Og selv mangfoldige arbeidsplasser kan fortsatt slite med å skape en virksomhet som er helt fri for skjevheter ogdiskriminering. Men mens prioritering av egenkapital krever hardt arbeid, viser forskning at bedrifter drar nytte av å skape en rettferdig arbeidsplass.

  Ifølge en rapport fra McKinsey & Company fant detbedrifter med kjønn, etnisk og kulturelt mangfoldig lederskap er mer sannsynlig å prestere økonomisk bedrevirksomheter som ikke er det.

  Selskaper som ble fastslått å være i toppkvartilen for mangfoldig lederskap i 2019 i McKinsey-analysen var 36 prosent mer lønnsomme enn bedrifter plassert i den nederste kvartilen.

  Equity in the Workplace: What It Is and 9 Ways to Lead By Example (2)

  Likestilling på arbeidsplassen vs likestilling på arbeidsplassen, hva er forskjellen?

  Mens rettferdighet og likhet høres like ut, har implementeringen av vilkårene forskjellige utfall. Likhet refererer til når hver person eller gruppe gis nøyaktig de samme ressursene eller mulighetene. Men forskjellige mennesker og grupper har forskjellige omstendigheter som resulterer i ulik tilgang til muligheter eller ressurser.

  For eksempel noenansattes opplevelsebarrierer for å komme inn i arbeidsstyrken, til å begynne med. Arbeidere har kanskje ikke den tradisjonelle fireårige høyskolegraden på grunn av barrierer for kostnader og undervisning. Andre har kanskje ikke en tradisjonell arbeidsbakgrunn, som den bildeperfekte CV-en. Og fortsatt opplever andre skjevheter,mikroaggresjoner, og atferd som negativt påvirker deres karrierebaner.

  Det er viktig å erkjenne at ikke alle ansatte starter fra samme startlinje. Når vi ser på lønnsparitet alene, kan vi se det i tallene. Med linse pålønn åpenhet, ser vi at ulikhet påvirker kvinner (og spesielt fargede kvinner) uforholdsmessig.

  I følge data fra US Census 2020,kvinner tjente 83 cent for hver dollar en hvit mann tjente. Men ikke alle kvinner er like betalt heller. I gjennomsnitt får svarte kvinner bare 63 cent for hver dollar som betales til en hvit mann. Videre tjener latinske kvinner 57 cent for hver dollar som betales til en hvit mann.

  Men for å bygge en rettferdig, mangfoldig og inkluderende arbeidsplass må en organisasjon ha likhet og rettferdighet.

  Equity in the Workplace: What It Is and 9 Ways to Lead By Example (3)

  Hvordan kommer egenkapitalen organisasjoner og ansatte til gode?

  Hovedpoenget er at likestilling på arbeidsplassen er en god ting. Selv om det vil kreve litt hardt arbeid å bli en mer rettferdig arbeidsplass, er forsøket verdt innsatsen.

  Rettferdighet på arbeidsplassen betyr å utvide gruppen av ansatte som kan vokse i en bedrift og kan føre til mer mangfoldig lederskap i fremtiden. Siden det å skape en rettferdig arbeidsplass krever investeringer i ansatte, kan egenkapital føre til øktfastholdelse av ansatteogansattes engasjementogså. Arbeidere liker å jobbe for steder som føler at de ønsker å investere i dem.

  For organisasjoner kan det være bra for ansattes oppbevaring og employer branding. Data viser detpersoner som føler at de hører hjemme på en arbeidsplass har 34 % høyere intensjon om å blii deres organisasjon og er 167 % mer sannsynlig å anbefale bedriften deres som et sted for andre å jobbe.

  Med rette er det flere selskaper som tar på seg arbeidet med å bli mer rettferdige. Ogflere arbeidere ønsker å jobbe for organisasjoner som verdsetter egenkapital, ifølge en arbeidsstyrkeundersøkelse fra CNBC/SurveyMonkey fra 2021.

  Nesten 80 prosent av respondentene i CNBC/SurveyMonkey-undersøkelsen sa at de ønsket å jobbe for et selskap som verdsetter mangfold, rettferdighet og inkludering.

  Den samme McKinsey & Co.-analysen fra 2019 fant at selskaper i toppkvartilen for kjønnsmangfold i ledergruppene hadde 25 prosent større sannsynlighet for å ha lønnsomhet over gjennomsnittet enn de i fjerde kvartil.

  På grunn av denne økte etterspørselen etter egenkapital, kan det å ta seg tid til å gjøre et selskap mer rettferdig forbedre bildet, og føre til en mer mangfoldig og talentfull arbeidsstyrke.

  3eksempler på rettferdighet på arbeidsplassen

  Tilpasse helsemessige forhold eller funksjonshemminger

  Et eksempel på rettferdighet på arbeidsplassen er å bygge DEIB-programmer som inkluderer helsetilstander eller funksjonshemminger. For eksempel,ansatte som er nevrodivergentkrever støttende arbeidsforhold som hjelper dem å trives. Dette kan for eksempel være å tilby nevrodivergent coaching til de ansatte eller tilby distraksjonsfrie arbeidsplasser.

  Oppgi lønnsdata

  En annen er å gi åpenhet om lønn i jobbsøknader eller implementere kompetansebasert ansettelse for nye roller.

  Ved å tilby lønnsgjennomsiktighet til arbeidsstyrken din, fremmer organisasjonen lønnslikhet og lønnslikhet. Det bidrar også til å tette lønnsforskjellene mellom kjønn og rase.

  Gi mangfoldstrening

  Et siste eksempel er promoteringmangfoldstreningprogrammer på arbeidsplassen. Implementere programmer som ubevisst skjevhet eller inkluderendeledertreningbidrar til å fremme tilhørighet.

  Det er ingen en-trinns løsning for å skape likestilling på arbeidsplassen. Det er en tidkrevende prosess som krever ekte engasjement. Men her er noen anbefalinger om hvordan du kommer i gang.

  9 måter å fremme likestilling på arbeidsplassen

  1. Skap bevissthet rundt rettferdighet på arbeidsplassen

  Det første enhver organisasjon bør gjøre er å undersøke historien til rettferdighet på arbeidsplassen for å forstå hvorfor konseptet er så viktig. Se på studier om likestilling på arbeidsplassen og snakk med eksperter.

  Arbeidstakere som er interessert i å forbedre rettferdigheten på arbeidsplassen bør samarbeide for å snakke med andre om viktigheten av konseptet. Ledere bør gå foran med et godt eksempel og vise sin støtte til DEIB-initiativer. Uten en bevissthet om hvor du starter fra, er det vanskelig å sette mål for hvor du ønsker å gå.

  2. Vurder likestilling på arbeidsplassen

  Ta deg tid til å måle hvor rettferdig arbeidsplassen din er. Er ledelse på arbeidsplassen imøtekommende for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne? Er det et økonomisk eller insentivbasert belønningssystem på plass? Er lønnen rettferdig? Har organisasjonen en mangfoldig arbeidsstyrke som består av mennesker av forskjellige raser, etnisiteter, religioner, økonomisk bakgrunn, kjønn og seksuell legning?

  Det er OK å ta et ærlig blikk på organisasjonen og vurdere hvor dens svakheter er når det gjelder egenkapital. Hvis selskapet ikke har massevis av arbeidsstyrkeverdier å vurdere, kan du gjennomføre enmedarbeiderengasjementundersøkelsepå egenkapital for å avgjøre hvor ting står.

  Equity in the Workplace: What It Is and 9 Ways to Lead By Example (4)

  3. Prioriter likestilling i lønn

  Når mange tenker på rettferdighet på arbeidsplassen, tenker de påbetale egenkapital.En av de raskeste måtene å få ballen i gang med å gjøre en arbeidsplass mer rettferdig er ved å prioritere likestilling i lønn. Til tross for noen fremgang de siste tiårene, vedvarer rase- og kjønnsbaserte lønnsforskjeller fortsatt.

  Kvinner av alle raser tjener i gjennomsnitt 0,82 cent for hver dollar en mann av deres rase tjener, ifølge en 2020-analyse fraSenter for amerikansk fremgang.Denne forskjellen er enda mer uttalt for kvinner med farger. For eksempel fant analysen at svarte kvinner i gjennomsnitt tjener bare 0,62 cent for hver dollar en svart mann tjener.

  Et godt første skritt for å takle lønnsgapet er å prøve å fjerne stigma rundt å diskutere lønn på arbeidsplassen. Kolleger bør kunne dele hvor mye de tjener og sammenligne lønn med andre i lignende roller for å se om alle får rettferdig betalt eller basert på kriteriene.

  4. Del aksjemål og fremgang

  Enhver organisasjon som ønsker å bli mer rettferdig bør vurdere å offentliggjøre sine intensjoner. En offentlig forpliktelse til å bli mer rettferdig gjør at en organisasjon kan holdes ansvarlig av både utenforstående og innsidere, og vil mer sannsynlig resultere i reelle positive skritt fremover for endring.

  Sørg for å sette konkrete mål for egenkapital. For eksempel, hvis selskapet for det meste er mannsdominert, kan de love å ansette en viss prosentandel flere kvinner i det kommende året.

  5. Prioritere rettferdig representasjon blant arbeidsstyrken

  Et selskap som er seriøst med å forbedre arbeidsplassens rettferdighet bør ta en seriøs titt på sammensetningen av arbeidsstyrken ogledelse.Om nødvendig bør lederendringer gjøres for å reflektere en ny forpliktelse til mangfold og inkludering.

  Ledelse på arbeidsplassen bør også vurdere om det er ulike ansatte eller ikke. Se på arbeidsplassdata for å få en dypere forståelse av arbeidsstyrkens demografi, hvis bedriften din gjør noe slikt.

  Igjen, en bedriftsomfattende undersøkelse om representasjon av arbeidsstyrken kan være nyttig for å finne ut hvor organisasjonen kan gjøre det bedre når det gjelder å sørge for at det er forskjellige ansatte og alle etnisiteter og kjønn er representert, og om det er ansatte som ernevrodiversitet.

  En annen måte å adressere ulikhet på er å sørge for å merke seg om fargede arbeidere eller kvinner får like mangekampanjereller øker som sine mannlige og hvite medarbeidere.

  Equity in the Workplace: What It Is and 9 Ways to Lead By Example (5)

  6. Oppdater ansettelsespraksis

  En av de enkleste måtene å endre arbeidsstyrken på er ved å endre hvor nye stillingsannonser legges ut. Å bruke de samme veiene for å få nye arbeidstakere gjentatte ganger er en sikker måte å fremme ulikhet.

  Se på dininnkjøp av kandidaterstrategier. Er alle de nyansatte nyutdannede fra de samme høgskolene eller universitetene? Kutter de tennene i den samme håndfull praksisplasser ved de samme dusin bedriftene?

  Se på hvor nye stillinger er plassert og om disse kanalene kan tiltrekke seg en bestemt type søkere. Så snart et selskap erkjenner at om det tapper de samme søkerkildene om og om igjen, vil det være lettere å forgrene seg og søke nye arbeidere gjennom tidligere ignorerte forbindelser eller veier.

  Hvordan får du inn en mer mangfoldig pool av potensielle talenter? adopterer du enkompetansebasert ansettelsemodell? Ikke alle har den samme tilgangen til de samme mulighetene, som en høyskoleutdanning rett fra videregående skole.

  Ansettelsesledere bør sørge for at de ser på potensielle kandidater som har ferdighetene som trengs for bedriftsroller basert på erfaring og ikke bare nødvendigvis gi tilbud til søkere som har bestemte skolenavn stemplet på CV-en.

  7. Undersøk ombordstigningsprosessen

  Onboardinger en fin måte å introduserenyansettelsertil bedriftskulturen og er typisk der nye medarbeidere lærer høye ting som selskapets misjon og verdier og mer praktiske ting som medarbeidere og HR-protokoller.

  Onboarding er vanligvis standardisert for å fremskynde hvor raskt nyansettelser kan komme på jobb. Det gjøres også på denne måten for å sikre at alle nykommere føler at de er på samme side. Men denne typen standardisering fungerer ikke for alle og dekker ikke ulike behov som enkelte grupper kan ha.

  Å ha en todelt onboarding-prosess er en måte bedrifter kan gjøre prosessen mer inkluderende på. Den første delen, eller det tidlige ombordstigningsstadiet, ville være den standardiserte versjonen som hver nye medarbeider får. Mens den andre, eller sene ombordstigningsfasen, ville finne sted noen uker etter en ansatts første dag for å snakke om eventuelle problemer eller individuelle behov de måtte ha.

  En annen måte å gjøre introduksjonsprosessen mer inkluderende på er å sørge for å snakke om selskapets forpliktelse og mål for egenkapital,mangfold og inkludering.

  8. Opprett et DEIB-råd

  Å bygge en rettferdig arbeidsplass krever mye arbeid, og det kan være lett å miste oversikten over fremgangen eller gå tilbake.

  Utpeke et dusin ansatte og lage en slags ledergruppe som tjener på ansattes ressursgrupper sommangfold eller aksjerådkunne bidra til å holde kampen mot egenkapital organisert. De i rådet kan potensielt møtes hver måned for å diskutere selskapets egenkapitalmål og hvordan fremgangen kommer til å nå disse målene.

  Gruppen kan også fungere som en kanal eller medarbeidere for å dele sine tanker om måter selskapet kan forbedre sin innsats for egenkapital i arbeidsstyrken eller for å gi tilbakemelding på ting som de tror fungerer for å hjelpe mangfold i arbeidsstyrken.

  Å ha et åpent og trygt rom for ansatte til å dele sine tanker om bedriftskultur, praksis og arbeidsflyt og hvordan det skjærer seg med rettferdighet, er en viktig del av prosessen med å forbedre de ansattes opplevelse og skape en virkelig rettferdig arbeidsplass.

  9. Fremme inkluderende ledelse

  Lederne dine har utrolig innflytelse over suksessen til virksomheten din. Forskning forteller oss detinkluderende ledere har bedre presterende, høyere engasjerte team. Faktisk har vi funnet ut at ansatte er 50 % mer produktive, 90 % mer innovative og 150 % mer engasjerte.Inkluderende ledelseresulterer også i 54 % laveregjennomtrekk av arbeidskraft.

  BetterUp kan bidra til å bygge inkluderende lederegenskaper med lederteamet ditt. Ved å jobbe en-til-en med en coach, kan lederne dine utvikle ferdighetene de trenger for å frigjøre det fulle potensialet til arbeidsstyrken din.

  Equity in the Workplace: What It Is and 9 Ways to Lead By Example (6)

  Publisert 6. oktober 2022

  FAQs

  Hva er en god arbeidsplass? ›

  Det kan dreie seg om alt fra å redusere støyen på jobb, ha en lunsjordning og fleksible arbeidstider, til å anerkjenne vel utført jobb, gode resultater og være generøs med positive tilbakemeldinger. Mange ansatte forteller at de får høre det nå de gjør noe feil, og sjeldent eller aldri når de gjør noe bra.

  Hva mener du må til for at arbeidsmiljøet skal være godt? ›

  Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing.

  Hva er trIvseL på arbeidsplassen? ›

  trIvseL innebærer blant annet at man opplever balanse og følelsen av å være i overskudd både fysisk og mentalt. På en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives har medarbeiderne positive forventninger til arbeidssituasjonen og til oppgavene.

  Hvilke krav stilles til det fysiske arbeidsmiljøet? ›

  (1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. (2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger.

  Hva kan gå galt på en arbeidsplass? ›

  Det kan dreie seg om fall, belastningsplager, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner og lignende, alt etter hva slags type virksomhet dere vurderer risikoen i.

  Hvilke konflikter kan oppstå på en arbeidsplass? ›

  På en arbeidsplass kan det oppstå konflikter mellom to eller flere medarbeidere. Det kan være faglig uenighet, uenighet om fordeling av ressurser, uenighet om arbeidstid eller fordeling av goder. Konflikter kan også utvikle seg til personkonflikter.

  Hva må til for at man kan si opp en ansatt? ›

  Dersom arbeidstaker sier opp, gjelder ingen spesielle formkrav, bortsett fra at oppsigelsen skal være skriftlig. Vi anbefaler likevel at oppsigelsen leveres personlig eller sendes rekommandert, for å unngå tvil eller uenighet om arbeidstaker faktisk har sagt opp, og eventuelt når oppsigelsen skjedde.

  Hva er et dårlig arbeidsmiljø? ›

  Et typisk tegn på dårlig arbeidsmiljø er anspent stemning og konflikter mellom de ansatte. Baksnakking i lunsjen, spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre bør tenne varsellampene.

  Hvem har ansvar for et godt arbeidsmiljø? ›

  Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

  Når er det på tide å skifte jobb? ›

  Dersom du opplever at du ikke lengre får utfordringer og oppgaver som er tilpasset din kompetanse kan det være et tegn på at du bør vurdere et bytte. Du har kanskje rett og slett vokst ut av din nåværende stilling og trenger nye utfordringer og ansvarsområder for ikke å miste motivasjonen.

  Hva er viktigst lønn eller trivsel? ›

  Men det er ikke lønn som er viktigst for norske arbeidstakere, viser tidligere dybdeintervjuer med 4000 norske arbeidstakere. (Kilde: Randstad Employer Brand Research 2019.) Trivsel på arbeidsplassen er den viktigste faktoren, og det som tydelig skiller Skandinavia fra resten av verden.

  Hva verdsetter du mest i en jobb? ›

  Godt arbeidsmiljø er viktigst

  Hele 94 prosent av respondentene svarer nemlig at et godt arbeidsmiljø er det de verdsetter aller høyest. “Gode lønnsvillkår” og “at det er en sikker jobb” kommer på henholdsvis andre og tredjeplass, etterfulgt av “balanse mellom arbeid og fritid”, samt “sunn økonomi”.

  Hvilke lov er viktigst når det gjelder arbeidsmiljøet? ›

  Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning. Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter.

  Hva sier arbeidsmiljøloven om arbeidstøy? ›

  I enkelte bransjer og yrker krever regelverket at arbeidsgiver sørger for arbeidsklær til arbeidstaker. Dette gjelder i bransjene renhold, bygg og skips- og verftsindustrien. Kravet i de tre bransjene er at arbeidsgiver skal holde nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

  Hvilken lov sikrer arbeidstakere et godt arbeidsmiljø? ›

  Arbeidsmiljøloven i dag

  Arbeidsmiljøloven har som hensikt å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og gir arbeidstaker rett til medvirkning og medbestemmelse på egen arbeidsplass.

  Hva skal du alltid vurdere først ved arbeid i høyden? ›

  Arbeid i høyden
  • kartlegge arbeidsoppgavene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan være risikofylt og føre til skader.
  • gjøre tiltak som reduserer risikoen for skader ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne.
  • vurdere om noen av arbeidsoppgavene som tidligere er gjort i høyden, heller kan gjøres fra bakken.

  Hvordan håndtere avvik på arbeidsplass? ›

  God avvikshåndtering dreier seg om å finne ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp tilfellet og sørge for at det ikke skjer igjen. Alle medarbeidere har plikt til straks å melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen. Det bidrar til at virk- somheten kan lære av feilene sine.

  Har arbeidsgiver lov til å samle data om deg på din arbeidsplass? ›

  Det er kun de medarbeiderne i virksomheten som har et tjenstlig behov som skal ha tilgang til dine personopplysninger. Det betyr at medarbeidere som ikke har en saklig grunn til å se opplysningene, heller ikke skal ha tilgang.

  Hvem har ansvaret for å løse konflikter på arbeidsplassen? ›

  Det overordnede ansvaret for å håndtere konflikter slik at det ikke fører til arbeidsmiljømessige belastninger ligger hos arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som skal legge til rette slik at konflikter ikke oppstår. Arbeidsgiver skal eventuelt også følge opp slik at konflikter blir bilagt eller løst.

  Hvilke innvirkning kan konflikter ha på arbeidsmiljøet? ›

  En konflikt kan innebære at noen blir utsatt for psykiske belastninger, hvis den ikke håndteres på en god måte og dermed være i strid med denne lovbestemmelsen. Det viktige er at en arbeidsgiver må håndtere situasjonen og undersøker hvilke arbeidsmiljømessige konsekvenser den gitte situasjonen har for de involverte.

  Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe? ›

  Arbeidsgivere må forholde seg til retten til å stå i stilling ved en eventuell tvist, og kan ikke selv nekte arbeidstakere å stå i stilling i kraft av styringsretten. Det finnes imidlertid en unntaksregel i tilfeller hvor det er urimelig at arbeidstaker står i stilling.

  Kan arbeidsgiver nekte deg å ha en ekstrajobb? ›

  Det enkle svaret på spørsmålet ditt er at en arbeidsgiver ikke bestemmer over fritiden tid og kan derfor ikke nekte deg å ta deg en ekstrajobb utenfor den avtalefestede arbeidstiden.

  Kan sjefen tvinge deg til å jobbe? ›

  Svar: Arbeidsgiver kan ikke ensidig pålegge deg endret arbeidstid.

  Hva er en dårlig leder? ›

  Det vanligste kjennetegnet på dårlig ledelse er at det forekommer vedvarende personalproblemer og konflikter på områder der lederen er ansvarlig. Å lede betyr å oppnå resultater gjennom andre mennesker. Klarer ikke lederen dette, er vedkommende en dårlig leder.

  Når kollega baksnakker deg? ›

  Baksnakking er definert som mobbing og det er i strid med arbeidsmiljøloven. Det skaper et utrygt arbeidsmiljø med mye mistenksomhet. Når vi snakker med en baktaler, så gjelder det å ikke lytte til hva vedkommende sier om en kollega. Legg heller merke til hva vedkommende sier om seg selv uten å være oppmerksom på det.

  Hvem har ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet? ›

  Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Du som arbeidstaker er pliktig til medvirkning, det vil si: jobbe for at tiltak som blir iverksatt gjennomføres.

  Hva kan du som arbeidstaker gjøre for å sikre at arbeidet ikke fører til skader eller ulykker? ›

  Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at du skal: bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har funnet nødvendig, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

  Hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker? ›

  Som arbeidstaker i Norge har du ulike rettigheter og plikter. Disse omfatter blant annet ansettelsesforhold, oppsigelse, lønn, feriebestemmelser og regler rundt permisjon. Mange unge kjenner ikke til rettighetene de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje reiser rundt i Norge hele sommeren for å passe på.

  Hva betyr det at en arbeidsgiver har omsorgsplikt? ›

  Omsorgsplikten innebærer at arbeidsgiver skal bidra til at arbeidstakeren skal få oppfylt sitt formål med arbeidet. Det innebærer å etterleve kontrakten samt andre lover og regler, men også det å se arbeidstaker som et menneske utover en som bare skal utføre et arbeid.

  Hva skal man gjøre når man mistrives på jobb? ›

  Dette kan du gjøre:
  1. Ikke gjøre noe. Håpe det går over av seg selv eller at noen andre tar tak i problemene. ...
  2. Ta initiativ til forandringer. Ta opp forhold med kollegaer, leder, leders leder, verneombud, HR/personal-avdeling eller tillitsvalgte på en konstruktiv måte. ...
  3. Hjelp lederen din til å bli en bedre leder.
  Apr 19, 2010

  Hva skjer med kroppen når man jobber for mye? ›

  For mye jobb over lengre tid kan i verste fall føre til utbrenthet og en lang sykmelding, som på ingen måte skal ses på som en liten, sliten knekk. Du kan bli sykemeldt i flere måneder, og det tar gjerne ett år eller lenger før du er frisk igjen. – Det er mange som ender med enda verre og langvarig sykdom.

  Hvordan si til sjefen at du er utbrent? ›

  Snakk med noenSett ord på tankene dine før du tar samtalen med sjefen. Enten det er en venn, et familiemedlem eller en psykolog. Svelg stoltheten. Det er et viktig skritt for at du skal få den hjelpen du trenger.

  Hvem har ansvar for riktig lønn? ›

  I utgangspunktet er det klart at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at riktig lønn blir utbetalt til riktig tid. Utbetaling av lønn er på mange måter arbeidsgivers hovedforpliktelse i arbeidsforholdet.

  Hva har man krav på i lønn? ›

  Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

  Hvem bestemmer lønn til ansatte? ›

  I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. Mange virksomheter er imidlertid bundet av tariffavtaler som regulerer hvilken lønn som kan avtales, og for enkelte bransjer finnes det gitte minstelønnssatser.

  Hva påvirker trivsel på arbeidsplassen? ›

  Her er 7 faktorer som er viktig for å oppnå trivsel på jobben:
  • 1.Sosial støtte fra kolleger.
  • Tilbakemelding på talent og kompetanse.
  • Åpen og direkte kommunikasjon.
  • Fokus på positivitet.
  • Komplimenter.
  • Mulighet for å sette grenser.
  • Mindfulness.
  Jan 5, 2017

  Hvilke yrker er mest fornøyd? ›

  Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse. Blant dem med lavest jobbtilfredshet finner vi renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere. Likevel oppgir de aller fleste i disse yrkene – om lag 80 prosent – at de er fornøyd med jobben sin.

  Hva har arbeidsgiver ikke lov til? ›

  Det finnes en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

  Hvor gjelder ikke arbeidsmiljøloven? ›

  Loven gjelder både for private og offentlige virksomheter, men sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart er unntatt fra lovens virkeområde.

  Skal arbeidsgiver dekke arbeidsklær? ›

  Arbeidsklær og uniformer dekkes ofte av arbeidsgiver, men hovedregelen er at dette baserer seg på en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom man jobber i et yrke hvor det er ønskelig med bruk av arbeidsklær, bør det stå oppgitt i arbeidskontrakten hvem som skal dekke kostnadene av disse klærne.

  Kan arbeidsgiver bestemme klær? ›

  Utgangspunktet er at arbeidsgiver i kraft av styringsretten har rett til å bestemme regler for bekledning og kosmetikk på arbeidsplassen. Årsaken til at arbeidsgiver ønsker å innfører slike regler kan være mangeartede. Det kan både være av hensyn til klienter, eller av hensyn til de ansatte selv.

  Hva er kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? ›

  Det lovfestes en liste med eksempler på kritikkverdige forhold. For eksempel fare for liv eller helse, uforsvarlig arbeidsmiljø, brudd på personopplysningssikkerheten, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet og myndighetsmisbruk.

  Hvilken lov er den viktigste når det gjelder ansatte? ›

  Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er en sentral vernelov i Norge.

  Kan sjefen endre vaktene mine? ›

  En arbeidsplan er en forlengelse av din personlige arbeidsavtale. Dette er en bindende avtale mellom deg og arbeidsgiver som gir deg både rettigheter og plikter. Endringer i arbeidsplanen krever derfor normalt saklig grunn eller samtykke.

  Hvordan skal en arbeidsplass være? ›

  Arbeidsplassen skal utformes slik at den ivaretar sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne. Arbeidsplassen og arbeidslokalene skal tilrettelegges og utformes på grunnlag av det arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og særskilte risikoforhold.

  Hva vil det si å ha en god arbeidsmoral? ›

  Arbeidsmoral er en sett med moralske prinsipper og verdier som styrer en ansatts prestasjoner på jobben. Arbeidsmoralen avgjør hva som er bra og hva som er rett moralske valg i jobbrelaterte situasjoner. Arbeidsmoral brukes som rettesnor for ansattes holdninger mot jobb og oppførsel på jobben.

  Hvor mange lux på arbeidsplass? ›

  Passande belysningsstyrke i arbeidsfeltet er ca. 500 lux.

  Hvordan bli en attraktiv arbeidsplass? ›

  I tillegg til å sikre de ovennevnte tre punktene er det flere områder å jobbe på, som gjør dere til en mer attraktiv arbeidsplass:
  1. TRIVSEL OG VELVÆRE. ...
  2. SOSIALT ANSVAR. ...
  3. MILJØMESSIG BÆREKRAFT. ...
  4. BEKVEMMELIGHETER OG GODER. ...
  5. DEN FYSISKE ARBEIDSPLASSENS DESIGN OG LAYOUT.
  Oct 28, 2022

  Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene? ›

  Blant virksomhetene i toppen av årets undersøkelse er det flere fellestrekk. Det største gapet mellom Norges Beste Arbeidsplasser og norsk arbeidsliv generelt handler om ledelse. De beste bedriftene har en kultur der ledelsen gir medarbeiderne tillit og ansvar, og ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel.

  Hva er dårlig arbeidsmoral? ›

  Arbeidsmoral ble definert som det å komme tidsnok, overholde frister og ha lavt fravær. Hele 38 prosent av lederne i Nord-Norge mener at unge har dårligere arbeidsmoral enn øvrige ansatte, og kun fem prosent mener de har bedre.

  Hvilke faktorer påvirker arbeidsmiljøet? ›

  Dette skaper et godt arbeidsmiljø
  • Åpenhet. Når vi kan snakke åpent med dem vi jobber sammen med, bygger vi en gjensidig trygghet i hverandre. ...
  • Forventninger. ...
  • Anerkjennelse. ...
  • Krav og innflytelse. ...
  • Forutsigbarhet. ...
  • Samspill og samarbeid.
  Nov 21, 2022

  Hva kan Arbeidstilsynet hjelpe med? ›

  Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Det gjennomføres både varslede og ikke-varslede tilsyn, og her har vi samlet noen råd til bedriftene som kan være nyttig ved slike tilsynsbesøk.

  Hvor mye er 1000 lux? ›

  Eksempler
  IlluminansFork.Eksempel
  1000 lux1 klxBelysningen i et fjernsynsstudio
  1000 lux1 klxAnslått minstenivå for å nullstille menneskets døgnrytme.
  32000 lux32 klxSolskinn en gjennomsnittsdag (min.)
  100000 lux100 klxSolskinn en gjennomsnittsdag (maks.)
  4 more rows

  Hvor mye er 50 lux? ›

  En lux er illuminansen i én meters avstand fra en punktstråler som stråler likt i alle retninger og har en lysstyrke på en candela (cd). Et vanlig oppholdsrom vil typisk ha en belysningsstyrke på 50 lux, mens på en solrik dag kan belysningen komme opp i nesten 100 000 lux.

  Hvordan kan ledere motivere ansatte? ›

  11 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte
  1. Ha et felles ansvar for arbeidsmiljøet. ...
  2. Sett klare mål sammen med de ansatte. ...
  3. Inkluder ansatte i utvikling og endring. ...
  4. Utvikle ferdigheter i virksomheten. ...
  5. Gi frihet og ansvar for oppgaver og prosesser. ...
  6. Gi tilbakemelding og ros handlinger og atferd.
  May 4, 2021

  Hva er attraktive egenskaper? ›

  - God kommunikasjon, humor, god økonomi/orden på livet, empatisk, omgjengelig og omsorgsfull er slike eksempler, forteller familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog i Sandnes, Kate Elin Søyland, til KK.

  Hva skal til for at du skal trives i en jobb? ›

  7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben
  • 1.Sosial støtte fra kolleger. Hvis du har gode kolleger som støtter deg, er sjansen større for at du lever lenger. ...
  • Tilbakemelding på talent og kompetanse. ...
  • Åpen og direkte kommunikasjon. ...
  • Fokus på positivitet. ...
  • Komplimenter. ...
  • Mulighet for å sette grenser. ...
  • Mindfulness.
  Jan 5, 2017

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rueben Jacobs

  Last Updated: 07/10/2023

  Views: 6539

  Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rueben Jacobs

  Birthday: 1999-03-14

  Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

  Phone: +6881806848632

  Job: Internal Education Planner

  Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

  Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.